กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานสัมมนานวัตกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018

วันที่ 4 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)

               วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนานวัตกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO ๒๐๑๘ ณ เวทีลาน ฮอลล์ ๙๘ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

               ในการนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้จัดทำขึ้นเนื่องในฐานะเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงทุนมนุษย์ งานวิจัยและธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถทางนวัตกรรม และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ในหน่วยงาน ซึ่งการจัดงานมีรูปแบบเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคสถาบันการศึกษา

              ภายในงานมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ๓ THEMATIC FORUMS ดังนี้ การประชุม ASIAN INNOVATION LEADERSHIP FORUM "FINANCING INNOVATION”คือนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างเครื่องมือใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทุนด้านนวัตกรรม ทั้งโครงการด้านสังคมและเศรษฐกิจ และปัจจุบันสถาบันทางการเงินได้เริ่มกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมผลนวัตกรรมไปสู่ตลาด การเข้าถึงแหล่งทุนด้าน equity crowd funding และการให้บริการใหม่ที่ส่งเสริมให้นวัตกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว, การประชุม GOVERNMENT TRANSFORMATION FORUM "DRIVING GOVERNMENT TOWARDS THE FUTURE ” คือการที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญเป็นการนำด้านนวัตกรรมที่จะมีการพัฒนาระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการจากภาครัฐ Startup จึงได้เข้ามามีบทบาทในการสร้าง Solution ให้แก่ภาครัฐรวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐรองรับเทคโนโลยีและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐, และสุดท้ายการประชุม ASIAN INNOVATION LEADERSHIP FORUM "GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)” คือดัชนีนวัตกรรม GII (GLOBAL INNOVATION INDEX) เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ และในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทยได้รบการจัดอันดับอยู่ที่ อันดับ ๔๔ สามารถยกระดับความสามารถทางงานนวัตกรรมขึ้นมา ทั้งนี้ได้มีการเชิญตัวแทนจาก WIPO (World Intellectual Property Organization) และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวทางของประเทศไทยในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม


ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๔ ต.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode