กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช

วันที่ 28 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 "Korat Craft Pottery #1” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงประกวดศิลปหัตถกรรมออกแบบลวดลายเครื่องปั่นดินเผาจากรูปทรงตุ๊กตาตกแต่งสวนโดยออกแบบตามจินตนาการของตนเองและถ่ายทอดแนวคิดทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา และ โรงเรียนเสิงสาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา และ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียน การประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานทางศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ระหว่าง สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เชิญชวนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง จากการที่คณะครูในโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียน จึงจัดการประกวดในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาระดับชาติ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการและจะนำผลงานไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode