กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 641 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

                ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ ๒/๒๕๖๑ อีกทั้ง คำสั่ง ศสช. เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. โดยทางฝ่ายบริหาร ศสช. ได้สรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ การควบคุมภายใน ศสช. ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ที่ประชุมทราบ

               ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนางสาวภิญญา แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายพุทธรัฐ ศิลาพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชรินทร์ เสาวรส และนายเชษฐ์ สิงห์โต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายสิทธิโชค อิ่มยืนยงค์ นายศุภกิตติ์ ยอดบุญมา และนายวัชรพล วาสวิเศษ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ,ข้อมูล :: ศสช.(พุทธรัฐ)
๒๗ ก.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode