กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ก.อุต เดินหน้ารุก ส่งเสริม “เหมืองแร่สีเขียว” ปี’61 การันตี 27 เหมืองใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ก.ย. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน Green Mining Award 2018 มอบรางวัล 27 เหมืองแร่รายใหม่ ผ่านเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว พร้อมยกระดับการประกอบการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืน

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายในงาน Green Mining Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ว่า  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น สถานประกอบการเหมืองแร่จึงต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือสร้างเครือข่ายให้แข็งแรง ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกอบการของตนเอง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานยกระดับมาตรฐานการประกอบการของตนสู่เหมืองแร่สีเขียว  ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  มีการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่และมีทัศนียภาพเรียบร้อย  มีความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนโดยรอบ  มีความโปร่งใส  และมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) ทำให้ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายแห่ง ได้ยกระดับและพัฒนาตนเองเพื่อให้การประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวและได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 219 ราย  ทั้งนี้ สถานประกอบการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวยังเทียบเท่ากับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

สำหรับปี 2561 นี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาและประเมินสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเรียบร้อยแล้วโดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว แบ่งออกเป็นสถานประกอบการรายใหม่ จำนวน 27 ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์การรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวสำหรับสถานประกอบการรายเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 101 ราย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ จึงได้จัดงาน "Green Mining Award 2018” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2561 ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และยังมีกิจกรรมหลักของงานประกอบไปด้วย การสัมมนาให้ความรู้ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาต่อยอดภายหลังจากที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่สีเขียว

"โครงการเหมืองแร่สีเขียวและพิธีมอบรางวัลในวันนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการยกระดับการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป” นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode