กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาโครงการทบทวนและพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน (Reviewing and Enhancing ASEAN ICT Skills Standard)

วันที่ 24 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 256 คน)

               ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาโครงการทบทวนและพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน (Reviewing and Enhancing ASEAN ICT Skills Standard) ในหัวข้อ "ทิศทาง ICT Skills: เราพร้อมกันแค่ไหน" ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

               ในการนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาฐานของ คำจำกัดความที่ใช้ในการอธิบายทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ในสาขาไอซีที รวม ๓ เฟส โดยในเฟสแรก เริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๖ อาเซียนได้มีการกำหนดคำจำกัดความมาตรฐาน ทักษะวิชาชีพไอซีทีไว้ สำหรับ ๕ ทักษะวิชาชีพ คือทางด้าน Software Development, ICT Project Management, Enterprise Architecture Design, Network and Stem Administration และ Information System and Network Security ต่อมาในเฟสที่ ๒ ได้มีการเพิ่มการกำหนดมาตรฐานของทักษะวิชาชีพเข้ามาอีก ๒ สาขา คือ Cloud Computing และ Mobile Computing และพัฒนาต่อเนื่องในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเฟสที่ ๓ โดยกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดมาตรฐานดังกล่าวร่วมกับตัวแทนจาก ๑๐ ประเทศ ของอาเซียน โดยในเฟสที่ ๓ ได้มีการเพิ่มมาตรฐานทักษะวิชาชีพอีก ๓ สาขา คือ สาขา Social business, Big Data และ Internet of Things รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานของทักษะต่างๆ ที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย และผลจากการกำหนดมาตรฐานให้ทันสมัย ๑๐ สาขาแล้ว ยังได้มีการจัดทำตารางการเปรียบเทียบระดับของทักษะวิชาชีพที่มีในอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำหนดความสามารถของแรงงานฝีมือทางด้านไอซีทีให้ได้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จากประเทศของตนในอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยให้ทราบถึงระดับความสามารถของบุคลากรในประเทศ และ เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานหรือจ้างงานในอาเซียนในภาพรวมอีกด้ว

 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๒๔ ก.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode