กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 387 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม มีประเทศสมาชิกอาเซียนด้านสนเทศจาก ๙ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยเข้าร่วม ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล (SOMRI Working Group on ASEAN Digital Broadcasting: SOMRI WG-ADB) เป็นคณะทำงานภายใต้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียน มีหน้าที่ศึกษา ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลของอาเซียน มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ติดตามความก้าวหน้า พัฒนาการของอุตสาหกรรมด้านการออกอากาศดิจิทัลในอาเซียน รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการและการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนการนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการยุติการออกอากาศจากระบบอนาล็อค ไปสู่ระบบดิจิทัลจามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ประชาคมอาเซียนใช้ระบบการออกอากาศดิจิทัลรูปแบบเดียวกันทั้ง ๑๐ ประเทศ พร้อมทั้งเตรียมเสนอวาระสำคัญเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เท่าเทียมในทุกกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะผู้พิการ หรือ Accessibility For All

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๒๐ ก.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode