กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่าย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

การประชุมคณะทำงานเครือข่าย
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง
     เรื่อง กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
           จัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองฯ
และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยผู้กำกับ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด,  เครือข่ายระดับสำนักกอง, 
ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8
และผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องเอนกประสงค์
อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ...เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode