กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ 14 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 302 คน)

               ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาล
               โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณากาการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมทั้ง แสดงให้เห็นถึงความโปรงใส ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้สรุปผลการดำเนินงาน โดยโครงการ Big Data ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ๑๐ ฐาน ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูลผังรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระบบฐานข้อมูลเขตพื้นที่บริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรตามประเภทการจ้าง ระบบญานข้อมูลสื่อมวลชนภายในประเทศและต่างประเทศ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานงบลงทุน ระบบฐานข้อมูลเงินรายได้กรมประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ และระบบฐานข้อมูลการบริการประชาชน
               ในการประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการกำกับติดตามการกรอกข้อมูลในระบบของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ด้วย โดย พลโท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และกำหนดให้ฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนเปิดเป็น Open Data สร้างความโปร่งใส ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ พร้อมกันนี้ยังมีการผลักดันให้ดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสาร หรือ No Copy ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อีกด้วยภาพ,ข่าว: ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๑๔ ก.ย. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode