กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ 11 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 230 คน)

          ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม
          ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน นำข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรสื่อมวลชนต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายระบบผลิตรายการออกอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการ โครงการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และโครงการพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสนับสนุนการติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วย
 
 
ภาพ,ข่าว: ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๑๑ ก.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode