กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น

วันที่ 6 ก.ย. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กพร. ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น

กรมอุตสาหกรรมกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท เอสซีจี  ซิเมนต์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม มุ่งต่อยอดเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยาน

วันนี้ (6 ก.ย. 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โดยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  โดยนายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and Service Director เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยหลังพิธีลงนามว่า พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งหวังผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากภาคการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนบนฐานของความรู้จากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งแร่ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ที่มีอยู่ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านวัตถุดิบของอุตสาหกรรมศักยภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยในระยะที่ 1 จะเป็นการศึกษาพัฒนาคุณภาพกลุ่มแร่หินปูนให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

"ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากแร่หินปูนแล้ว จะมีการพัฒนาแร่อีก 3 ชนิด ได้แก่ แร่ยิปซัม จะพัฒนาเพื่อนำไปในใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร  แร่บอลเคลย์ จะพัฒนาเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตโพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์  และแร่ไดอะตอมไมต์ จะพัฒนาเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก   ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าแร่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัตถุดิบของประเทศอีกทางหนึ่ง” นายวิษณุ กล่าวเพิ่มเติม

              นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and Service Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  กล่าวว่า เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผลิตแร่หินปูนและวัตถุดิบอื่น ๆ  สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้เล็งเห็นว่า ทรัพยากรแร่บางส่วนที่บริษัทสามารถผลิตได้ มีคุณภาพและคุณสมบัติเพียงพอที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตปูนซีเมนต์ได้ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและยา  เอสซีจีจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาและพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างจริงจรัง เพื่อใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่อย่างสูงสุด จึงได้ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม โดยแผนระยะแรกจะร่วมกันพัฒนาแร่หินปูนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรแร่ให้สูงสุด  เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยยกระดับ  ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode