กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑

วันที่ 5 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 372 คน)

          ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมนำคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

           ด้วยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน อีกทั้งประชาชนทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้รับข่าวสารข้อมูล และในการนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ให้ตรงตามความต้องการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ในการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร มาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ในการฝึกอบรมครั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลถึงความพร้อมในการให้บริการจุดบริการประชาชน และระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย


 


ภาพ/ข่าว ศสช. (นายเชษฐ์ฯ )

ว/ด/ป.  ๕ ก.ย. ๖๑

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode