กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ต่างชาติ จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ปี 61

วันที่ 4 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
ราชภัฏโคราช เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ต่างชาติ จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ปี 61
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ข้อมูลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกองวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน กฎเกณฑ์และระเบียบการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทย กิจกรรมการเล่นเกมทายคำศัพท์ สุภาษิตไทย สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย อาหารประเพณีไทย และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาไทย จำนวน 43 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 132 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาชาวไทยกับนักศึกษาชาวต่างชาติ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในการติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตลอดการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode