กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานเสวนาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big Data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 437 คน)

               ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเสวนาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big Data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
               การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ก่อตั้ง PrivacyThailand กล่าวในหัวข้อ "แนวคิดความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวในหัวข้อ "Data Governance” ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยข้อมูล”, นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในหัวข้อ "GDPR และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”, ผศ. กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวในหัวข้อ "กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของไทย” และดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร (TB-CERT)
               ทั้งนี้ GDPR (General Data Protection Regulation) เป็นกฎระเบียบของ EU ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนในกลุ่มประเทศ EU จากการที่ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงละเมิดมากขึ้น ในระยะหลังนี้โดยเฉพาะในแวดวงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และธุรกิจที่มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่นั่นคือผลที่เกิดจากความกังวลต่อ GDPR ซึ่งเป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหตุที่กลัวกันมากก็เพราะบทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GDPR จะถูกปรับสูงสุดถึง 20 ล้านยูโร สุดท้ายในทางปฏิบัติแล้ว ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของพนักงานหรือหน่วยงานในการพิจารณาใช้ข้อมูลเหล่านั้น
 
ภาพ./ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๒๒ ส.ค.๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode