กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 244 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มงานบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สปน. เข้าหารือเรื่องการพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญา แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               ทาง ศสช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชน ไปยังหน่วยงานในสังกัด กปส. จำนวน ๑๘๔ หน่วยงาน จำนวน ๒๑๓ เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติงบประมาณ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๒,๔๙๗ บาท และ จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับติดต่อ Smart Card Reader และ AMI เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป


ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๒๒ ส.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode