กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่

วันที่ 20 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. - คณะสงฆ์และผู้ร่วมงานพร้อมกันในบริเวณพิธี
- ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางมายังบริเวณพิธี
- คณะสงฆ์พระเถรานุเถระและผู้ร่วมงานถวายการต้อนรับ
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องสักการะแด่ประธานฝ่ายสงฆ์
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายสักการะ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายสักการะ
๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๕ น. - นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
๐๙.๒๕ – ๐๙.๔๕ น. - รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ถวายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ แด่ประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะภาคทั้ง ๔ ภาค
- คณะสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. เวทีเสวนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์บนแผ่นดินอีสาน
- สถานการณ์ด้านสุขภาพพระสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และการขับเคลื่อนงาน
โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
- บทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ต่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ และรูปธรรมการดำเนินงานในพื้นที่ หนตะวันออก
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
- บทบาทสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการประสานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดำเนินรายการ โดย คุณประพจน์ ภู่ทองคำ
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ชมนิทรรศการและกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๐ น. แถลงข่าวเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ โดย
๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
๒) พระพรหมวชิรญาณ
ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
๓) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
๔) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๕) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๖) คุณฐิติมา สุภภัค
ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กรมการศาสนา
๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. ปิดกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวัน


.............................

ด้วยความนับถือ
นันทพร เตชะประเสริฐสกุล
กลุ่มงานสื่อสารสังคม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร 02 832 9143, 081 584 0080
โทรสาร 02 832 9001
อีเมล์ nantaporn@nationalhealth.or.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode