กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 253 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนในคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วม ทั้งนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
               ภายในที่ประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่องเพื่อทราบ การรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ ๑-๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานความคืบหน้าแผนงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต มีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา การจ่ายเงินรางวัลตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ความเป็นไปได้และแนวทางในการนำเงินรางวัลจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตในส่วนที่ไม่มีผู้มารับ มาปรับใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ในส่วนอื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ National e-Payment และแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๒๐ ส.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode