กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ผวจ.นครปฐมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 6 ก.พ. 2555 )
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
 
       นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ได้แจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือของทางราชการ สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ในอัตราพืชสวนไร่ละ ๕,๐๙๘ บาท ซึ่งจะสามารถโอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ไม่เกินวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ ในส่วนจังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวน ๔๑๘ ราย รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ๖,๑๔๕ ไร่ คิดเป็น ๘๔ เปอร์เซนต์ของพื้นที่ปลูกเลี้ยงทั้งหมด นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมวางแผน และเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกรขอให้มีการชดเชยในกรณีพิเศษ เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีต้นทุนการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง จึงเสนอให้จังหวัดได้นำเสนอโครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือของเกษตรผู้ปลูกสวนกล้วยไม้จากทางรัฐบาล ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนในลักษณะเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งทางจังหวัดจะขอหารือกับธนาคารภาครัฐให้ต่อไป
....................................
ชุติมา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode