กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดนครปฐม เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 6 ก.พ. 2555
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
 
      จังหวัดนครปฐมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวล้มตอซัง ที่ประสบภัยน้ำท่วม 
 
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้นายอำเภอ และเกษตรอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ ในจังหวัดนครปฐมเร่งดำเนินการควบคู่กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกข้าวล้มตอซัง ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวล้มตอซัง ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน และมีการส่งเกษตรกรไปดูงานตามที่ต่างๆ มานานแล้ว ในขณะนี้ทางอำเภอทุกแห่งได้ออกไปสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และประมง รวมทั้งการปลูกข้าวล้มตอซัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ผ่านการประชาคมจากตำบลเมื่อผ่าน กช.พอ. แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเน้นว่า จะดำเนินการประชุม กช.พอ. ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เป็นอย่างช้า เพื่อเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ ๒,๒๒๒ บาทต่อไร่ จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าโดยเฉพาะในเขตตำบลนิลเพชร และตำบลใกล้เคียง ในพื้นที่อำเภอบางเลน ซึ่งมีเกษตรกรทำอยู่ ๔๗๕ ราย จำนวน ๑๒,๓๗๗ ไร่ สามารถได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการอย่างแน่นอนในกรณีของการปลูกข้าวล้มตอซัง เพราะมีระเบียบสอดคล้องอยู่แล้ว
      อนึ่งการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐมได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว โดยการเร่งระดมเจ้าหน้าที่ให้ทำงานทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ โดยเงินที่รัฐบาลโอนมาช่วยเหลือยอดแรกจำนวน ๖๕ ล้านบาท จะถึงมือเกษตรกรภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนยอดที่สองประมาณ ๒๖๔ ล้านบาท มีการโอนผ่าน ธ.ก.ส. สาขา มาแล้วคาดว่าจะถึงมือเกษตรกรในเวลาอันรวดเร็ว ทางจังหวัดนครปฐมยังทยอยความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมายังเกษตรกรรวมแล้วมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode