กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมประชุมหารือการเปิดเผยข้อมูล ของ กปส. เพื่อบูรณาการข้อมูล

วันที่ 10 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 531 คน)

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมหารือการเปิดเผยข้อมูล ของ กปส. เพื่อบูรณาการข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์

 โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ถึง (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการหารือถึงการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ให้เป็นไปตามการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในส่วนของเรื่องเพื่อพิจารณา ได้ร่วมกันพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในระบบ (Big Data) ที่ควรเปิดเผยสู่สาธารณะ ระบบฐานข้อมูลงบลงทุน และระบบฐานข้อมูลทะเบียนสื่อมวลชน (ภายในและต่างประเทศ) ด้วย

 

 


ศสช./ภาพ,ข่าว ศสช. (นายเชษฐ์)

ว/ด/ป. ๑๐ ส.ค. ๖๑


 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode