กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ ป่าที่ภักดี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย จะเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ 5 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 496 คน)
ศสช.

               ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ ป่าที่ภักดี โดยได้รับเกียรติจากนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ และนางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
               การจัดโครงการดังกล่าว เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย จะเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ในโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จึงน้อมใจจัดโครงการ "ป่าที่ภักดี” เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงอาสาเข้ามาช่วยรักษาและสร้างทรัพยากรไว้บนพื้นแผ่นดินไทย ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่ว่า "...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี ต่อน้ำ..." และด้วยพระราชดำรัสข้างต้น จึงเป็นแรงปณิธานสำคัญให้แก่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในการขับเคลื่อนโครงการ "ป่าที่ภักดี” และอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง ต้นเหลืองสิรินธร ไม้ดอกสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ด้านหน้าศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย 
               สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล "เย็นศิระมหาราชินี” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย คณะครูอาจารย์โรงเรียนในจังหวัดตราด เยาวชนอาสายุวกาชาดไทยจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการป่าที่ภักดี พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ยังมีพิธีปฐมฤกษ์ป่าที่ภักดี และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน ๘๖,๐๐๐ ตัว ลงสู่บึงบัวธรรมชาติถวายพระราชกุศลด้วย ณ ริมบ่อน้ำธรรมชาติภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด


บรรยากาศ ภาพ และ วีดีโอ
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล "เย็นศิระมหาราชินี”
บรรยากาศ ภาพ
และ วีดีโอ กิจกรรมกิจกรรม ร่วมปลูกป่าที่ภักดี และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลาตะเพียน

ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ , นายเชษฐ์)
ว.ด.ป. ๕ ส.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode