กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

วันที่ 2 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 579 คน)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการในการประชุม พร้อมด้วย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐดำเนินการอย่างเป็นระบบประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและเชื่อถือได้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ ๑.คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ๒.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ๓.คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒ ส.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode