กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มณฑลเจียงซีเตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของกวีเอกถังเซียนจู่ พร้อมสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 1 ส.ค. 2561 )
IQML
 
มณฑลเจียงซีเตรียมจัดงาน Tang Xianzu International Theater Exchange Month ประจำปี 2561 ที่นครฝูโจว ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้

          มณฑลเจียงซีได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ณ ศาลาประชาคมในกรุงปักกิ่ง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา

          นครฝูโจวเป็นบ้านเกิดของถังเซียนจู่ ผู้เขียนบทละคร นักวรรณคดี และนักคิดชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิง หลังจากวาระครบรอบ 400 ปีแห่งการเสียชีวิตของถังในปี 2559 นครฝูโจวก็ได้จัดเทศกาลแสดงละครของถังเซียนจู่ และเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนในปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอังกฤษ

          ด้วยความพยายามที่จะผนวกรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนไว้ในโครงการ Belt and Road Initiative เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรม ทางรัฐบาลมณฑลเจียงซีจึงเดินหน้าจัดโครงการแลกเปลี่ยน Tang Xianzu International Theatre Exchange Month ในปีนี้ โดยจะทำงานร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน (CPAFFC) ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมการละครแห่งประเทศจีน (China Theatre Association) กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของถังเซียนจู่ กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

          เสี่ยว ยี่ รองประธานการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองของจีนประจำมณฑลเจียงซี และเลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเทศบาลนครฝูโจว กล่าวว่า นครฝูโจวจัดงาน Tang Xianzu International Theatre Exchange Month อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม บอกเล่าเรื่องราวของจีนในแบบที่ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ รวมถึงประสานความร่วมมือเพื่อทำให้คนในประเทศและต่างประเทศหันมาสนใจเรื่องราวของถังเซียนจู่ นครฝูโจว มณฑลเจียงซี และวัฒนธรรมจีน เพื่อยกระดับการเผยแพร่วัฒนธรรมและอิทธิพลของจีนออกไปเป็นวงกว้าง

          ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 มีการจัดแสดงละครกว่า 20 ครั้งในนครฝูโจว โดยกลุ่มที่ทำการแสดงละครมีทั้งกลุ่มในประเทศจีนและจากต่างประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี โรมาเนีย อัลบาเนีย อียิปต์ มอริเชียส โคลอมเบีย ฯลฯ

          เดือนแห่งการแลกเปลี่ยนในปีนี้จะมุ่งจัดกิจกรรมที่ล้ำสมัย มีความหลากหลาย  มีพลังความคิดสร้างสรรค์ และมีความคลาสสิก โดยแนวคิดของกิจกรรมในปีนี้คือการบ่มเพาะวัฒนธรรมของถังเซียนจู่ ขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมหลินฉวน ยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมนี้จะเปิดรับนานาประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วม และจะจัดในรูปแบบที่มุ่งเน้นตลาดและการมีส่วนร่วมของคนหมู่มาก

          อู๋ จงเฉียง รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซี กล่าวว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการละครในปีนี้จะทำให้ผู้คนเข้าใจความคิดและความสำเร็จด้านศิลปะของถังเซียนจู่มากขึ้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีในต่างประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มิตรภาพ และเศรษฐกิจระหว่างมณฑลเจียงซีและทั่วโลก

          มณฑลเจียงซีหวังที่จะผลักดันวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่วัฒนธรรมโลกมากขึ้น พร้อมกับสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

          ฉี หง หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซี กล่าวว่า เดือนแห่งการแลกเปลี่ยนด้านการละครจะช่วยยกระดับ "การสนทนา" เกี่ยวกับถังเซียนจู่และเชกสเปียร์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีสู่ต่างประเทศ ตลอดจนดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลแห่งนี้

          กิจกรรมในงาน Tang Xianzu International Theatre Exchange Month ประจำปี 2561 จะมีการแสดงแบบดั้งเดิมทั้งจากจีนและต่างประเทศ ขบวนพาเหรด การแสดงอุปรากรจีน การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมจากต่างประเทศ การแสดงอุปรากรที่ได้รับรางวัล การจัดแสดงนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมของมณฑลเจียงซี รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสหลักอีกมากมาย

          ไม่กี่ปีมานี้ นครฝูโจวได้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามอย่างจริงจัง และผลักดันให้วัฒนธรรมของถังเซียนจู่เป็นที่รู้จัก โดยตั้งเป้าที่จะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็น "เมืองแห่งการละครของจีน" นครฝูโจวติด 10 อันดับเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านวัฒนธรรมมากที่สุดของจีนในปี 2560 อีกทั้งยังมีส่วนช่วยจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสองโครงการที่นำผู้คนให้มาเยือนย่านหลินฉวนในนครฝูโจวเพื่อศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสัมผัสวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกผ่านบทละครของถังเซียนจู่และเชกสเปียร์ตามลำดับ ทั้งสองโครงการส่งผลให้มีการเดินทางโดยรถไฟมากถึง 283 เที่ยว และการศึกษาค้นคว้ากว่า 100,000 ครั้งนับตั้งแต่ปีที่แล้ว

          ที่มา: รัฐบาลมณฑลเจียงซีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode