กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ 31 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 553 คน)

              ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการในการประชุม พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมประชาสัมพันธ์ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ภายในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงความคืบหน้าระบบฐานข้อมูล Big Data กปส. การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงบลงทุน ระบบฐานข้อมูลรายงานการให้บริการประชาชน โดย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้จัดทำข้อมูลรายงานการให้บริการประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบถึงภารกิจ หน้าที่ หน่วยงานสังกัด กปส. และเรื่องเพื่อพิจารณา มีการกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นผู้กำกับติดตาม 

ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๓๑ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode