กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
“เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ”เวสท์โคสท์สร้างชื่อ คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 2 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 611 คน)
 
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ในกลุ่มเอสเอสไอสร้างชื่อ ส่งผลงาน "เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ เงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล เผยสร้างรายได้ 20ล้านบาทต่อปี เพิ่มผลผลิตในการใช้ลูกรีด 5.6 เท่า ประหยัดเงินจ้างและการขนส่งไปต่างประเทศ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะนักวิจัยของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสเอสไอที่ดำเนินธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ได้ส่งผลงานเรื่อง "เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 นั้น คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ เงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานซึ่งเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และ ด้านมนุษยศาสตร์ผลงานดังกล่าว จะถูกนำไปเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยระดับชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้ "เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” (CNC Engraving Roll Machine) เป็นผลงานประดิษฐ์ เพื่อทดแทนลูกรีดที่ถูกกัดร่องสำหรับผลิตเหล็กแผ่นขึ้นลาย หรือ Checker plate ของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอ จากเดิมที่การกัดร่องบนผิวลูกรีดดังกล่าวไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและไม่มีผู้รับผลิตในแถบเอเชีย ต้องส่งไปกัดร่องประเทศแถบยุโรปทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าดำเนินการและค่าขนส่ง และระยะเวลาในการดำเนินการ4 เดือนต่อเที่ยว ทั้งนี้ในการประดิษฐ์ "เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ”ดังกล่าวใช้งบประมาณ 4.65 ล้านบาท โดยใช้วัสดุที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด บริษัทได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องกัดขึ้นลายลูกรีดได้อย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี เพิ่มผลผลิตในการใช้ลูกรีด 5.6 เท่าตัว แก้ปัญหาการจัดเก็บลูกรีดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเงินจากการจ้างและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ ความชำนาญ ทักษะความสามารถในการออกแบบและสร้างทางวิศวกรรมกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีสูงให้กับวิศวกรและประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอสเอสไอในการ "สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
 
West Coast’s ‘CNC Engraving Roll Machine’ won outstanding invention award from National Research
Council
 
‘CNC Engraving Roll Machine, an invention work of West Coast, a company engaging in engineering services in SSI Group, was recognized as an Outstanding Invention Award on Engineering and Industry Category from the National Research Council. This invention shall be entitled to an honorable certificate and awarding money of 250,000 Baht including a silver medal. This machine can generate income 20 million Baht per year and can increase productivity on using of roll machine up to 5.6 times as well as can save cost for procurement and transportation for manufacturing in foreign countries. Mr. Win Viriyaprapaikit, Group CEO and President of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI), revealed that the researcher team of West Coast Engineering Company Limited (WCE), an affiliated company of SSI Group which conducts engineering service business, has submitted the work called ‘CNC Engraving Roll Machine’ to request for the National Research Council : 2012 Invention Awards. After consideration, the National Research Council approved to grant the Outstanding Award on Engineering and Industry Category for such work to WCE, including an honorable certificate, awarding money of 250,000 Baht and a silver medal. Office of National Research Council of Thailand (NRCT) has invited the inventors to propose their works which must be product, process, procedure, method, measure or system as well as technology that is outstanding and can be proven that it can be beneficial to the country with regards to science, technology and social science to request for the National Research Council: 2012 Invention Awards. The categories of these awards comprise of science and technology; engineering and industry; agriculture and agricultural industry; medical science; chemical science and pharmacy and humanities. Those inventions shall be displayed and presented as the national research works by the National Research Council at Impact Arena, Muang Thong Thani on February 2012. CNC Engraving Roll Machine is an invention to replace checker plate used in the hot rolled coil plant of SSI. Previously, engraving on roll machine surface cannot be done in and there is no any manufacturer of this product in Asia, hence all engraving works have to be made in the European countries, which make the costs high, both on operation and transportation. In addition, operation period for this work is 4 month each. The budget used for inventing ‘CNC Engraving Roll Machine’ was approximately 4.65 million Baht and all materials used can be procured within the country. The Company can be greatly benefited from using this machine as it can generate income approximately 20 million Baht per year as well as can increase productivity from using roll machine up to 5.6 times, can solve the problem on stocking a very large volume of roll machine, including can save cost from procurement and transportation to foreign countries. Most of all, it can increase knowledge base, skill, capability on engineering design and construction for large machinery with high technology to the engineers and Thailand as a whole which is in line with the vision of SSI: "Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders”.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode