กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ 24 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)

                ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนำข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย 

               ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ในโครงการจัดทำระบบบริหารจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมติดตั้งซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คพ.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานของกรมประชาสัมพันธ์, โครงการจัดทำเว็บไซต์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวาสารฯ และสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมประชาสัมพันธ์, โครงการจัดซื้อเช่าบริการและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ WiFi พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ของกรมประชาสัมพันธ์, โครงการพัฒนาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของกรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์, โครงการเสริมสร้างและพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ของกรมประชาสัมพันธ์ ด้วย

ภาพ/ข่าว: (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๒๔ ก.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode