กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสช./ข่าว)

วันที่ 24 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 431 คน)
ศสช.

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม มี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ มุ่งเน้นให้เยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นที่พึ่งพาได้ ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน สำนักงานยุวกาชาดเชื่อมั่นและเล็งเห็นว่า เยาวชนสามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีได้
               ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและใช้ทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ทำให้เยาวชนเกิดความภูมิใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด และยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมทำงานด้านอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
               โดยกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ จะต้องคิดค้นและทำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดรูปแบบของกิจกรรม ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในรูปแบบการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจในผลงานการสร้างสรรค์ของตนดังกล่าวเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ข่าว (นายพุทธรัฐฯ)
สนง.ยุวกาชาด/ภาพ
๒๔ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode