กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมพิจารณาการบริหารจัดการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 227 คน)

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมพิจารณาการบริหารจัดการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากมีการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อค ของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา อีกทั้งมีคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการกองบริหารกิจการโครงข่ายฯ นั้น ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องของ การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การเบิกจ่าย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดการประชุมพิจารณาการดำเนินงานกองบริหารกิจการโครงข่ายฯ ในครั้งนี้เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)

ว/ด/ป. ๒๐ ก.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode