กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูดนตรี วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดพิธีไหว้ครูดนตรี วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
               โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรี วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
               พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ถือเป็นพิธีอันดีงามที่สืบสานมาแต่โบราณ ที่นักดนตรี ศิลปิน คีตศิลปิน ร่วมกันประกอบพิธีเป็นประจำทุกปี โดยในวันนี้ได้เชิญ ครูเผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์ เป็นพิธีกรอ่านโองการ ทั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูดนตรี ผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และเพื่อละสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการดนตรีอีกด้วย
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     ภาพ/ข่าว: ศสช. (นายเชษฐ์ฯ) 
                                                                                                                                           ว/ด/ป. ๑๙ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode