กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 17 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 205 คน)

               ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๑๑B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานการ ในการประชุม พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ             
               การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ถึงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม (DE)ประกาศใช้ใหม่โดยขอให้หน่วยงานยึดถือเกณฑ์ราคากลางฯ ในการเปรียบเทียบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะมีเกณฑ์ราคาใหม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณา ถึงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นก์ ขาว-ดำ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยขณะนี้ โครงการอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจาก คพ.กปส. ก่อน เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ศสช.(นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. ๑๗ ก.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode