กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เน็คแซนท์ เผยแพร่รายงานเทคโนโลยีโพลีโอเลฟินฉบับใหม่ล่าสุด

วันที่ 31 ม.ค. 2555 )
 
ลอนดอน และ กรุงเทพฯ--(บิสิเนส ไวร์)--26 ม.ค. 2555

รายงาน POPS Technology Review ของเน็คแซนท์ เป็นมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรม

เน็คแซนท์ อิงค์ (Nexant, Inc.) (www.nexant.com) ประกาศว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงาน PolyOlefins Planning Service (POPS) Technology Review ฉบับปี 2554 ซึ่งเป็นรายงานประจำปีว่าด้วยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโพลีโอเลฟินที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์
รายงาน POPS Technology Review ของเน็คแซนท์ ได้รับการเผยแพร่ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของโรงงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มกำลังการผลิตใหม่ นอกจากนั้นแล้ว แม้ว่าจะมีการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตเรซิ่นคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมกลับให้ความสำคัญกับราคามากกว่าคุณภาพ โดยการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับต้นทุนพื้นฐา น เศรษฐศาสตร์การผลิตโพลีโอเลฟินมีความไม่เสมอกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคต่างๆ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตลาด การลงทุน และการควบรวมกิจการ
ขณะที่อุตสาหกรรมกำลังพยายามรับมือกับความท้าทายดังกล่าว บริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในเรื่องโอกาสและทางเลือกใหม่ๆในการพัฒนาเทคโนโลยีโพลีโอเลฟิน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยสร้างนิยามใหม่ของผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและกระบวนการต่างๆทั่วทั้งอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ณ จุดนี้ บริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนและการทำการตลาดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในเชิงกลยุทธ์ ขณะที่บริษัทต่างๆแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำในตลาด แรงขับดังกล่าวประกอบกับแรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือดในหมู่ผู้ถือครองและผู้ผลิตเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัทต่างๆจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นในเรื่องสภาพแวดล้อมธุรกิจโลก จึงจะเข้าใจสถานะทางเทคน ิคและสถานะทางการค้าของตนเอง
หนึ่งในการพัฒนาสำคัญช่วงไม่กี่ปีปีที่ผ่านมาคือ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของกำลังการผลิตแบบสายผลิตเดียว ความพยายามในการลดต้นทุนการดำเนินงานต่อยูนิตทำให้เจ้าของเทคโนโลยีต้องเดินหน้าเพิ่มค่าความสามารถของเตาหลอม โดยเจ้าของเทคโนโลยีส่วนมากนำเสนอกำลังการผลิตสายเดียวอย่างน้อย 400,000 ตัน (882 ล้านปอนด์) ต่อปี สำหรับการผลิตโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีน
อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตแบบสายผลิตเดียวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีข้อเสียหลายอย่าง อาทิ ปัญหาในการบริหารจัดการความยืดหยุ่นของเกรดสินค้า (อย่างการเปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบ) และการที่ต้องเก็บสินค้าไว้มากขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบตั้งต้น (ตัวอย่างเช่น หากสายการผลิตล่มและการผลิตหยุดชะงัก โรงงานวัตถุดิบตั้งต้นอาจชะงักงันไปด้วย) นอกจากนี้ ขนาดโรงงานที่เหมาะสมที่สุดในตลาดใดก็ตาม อาจไม่จำเป็นต้องมีกำลังการผลิตแบบสายผลิตเดียวที่ใหญ่ที่สุด โดยปัจจัยนี้มีความสำคัญน้อยกว่าในตลาดส่งออกที่มีความได้เปร ียบสูง
แม้โดยปกติแล้ว ต้นทุนการลงทุนต่อตันของผลิตภัณฑ์จะลดลงเมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ถึงกระนั้นต้นทุนการดำเนินงานก็อาจเพิ่มขึ้น (อาทิ เพราะต้นทุนการเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการเผาไหม้ของเตาหลอมสั้นลง) นอกจากนั้นจำนวนและความหลากหลายของเกรดการผลิตจะส่งผลต่อขนาดที่เหมาะสมที่สุด และเนื่องจากเตาหลอมขนาดใหญ่จะผลิตได้มากกว่าเตาหลอมขนาดเล็ก การบริหารจัดการสต็อกสินค้าจึงเป็นปัญหามากขึ้น ขณะเดียวกันกำลังการผลิตสูงสุดของเตาหลอมเดี่ยวของเจ้าของเทคโนโลยีบางราย ยังมีมากกว่ากำลังการอัดเม็ดพลาสติก ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับสายการอัดเม็ดให้เสมอกัน ปัจจุบันข้อจำกัดทางเทคนิคในการผลิตโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีนเกิดขึ้นเพราะข้อจำกัดในการอัดขึ้นรูปและการอัดเม็ดตามขนาดนั่นเอง
นอกเหนือจากการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องแล้ว อุตสาหกรรมยังเผชิญปัญหาด้านเทคโนโลยีสำคัญๆอีกหลายประการ อาทิ การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้การออกใบอนุญาตจากบุคคลที่สามลดลง ขณะเดียวกันอัตราส่วนโรงง านที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้ใบอนุญาตเฉพาะตัวที่จำเป็นต้องมอบให้ในระยะเวลาหนึ่งๆ มีจำนวนลดลงมากเช่นกัน (แม้ว่าจำนวนเทคโนโลยีที่ต้องการใบอนุญาตจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม)
รายงาน POPS Technology Review ประจำปี 2554 นำเสนอบทวิเคราะห์ของเน็คแซนท์ว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีโพลีโอเลฟิน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจโพลีโอเลฟิน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงแรงขับพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย

* การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – การพัฒนาเรซิ่นเพื่อการใช้งานใหม่ๆ การทำผลิตภัณฑ์ทดแทน และการพัฒนาการใช้งานเฉพาะทาง
* เทคโนโลยีการผลิต - ผลกระทบของอัตราส่วนโรงงานที่เพิ่มขึ้นและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ
* คุณสมบัติทางเคมีในการผลิต – เน้นไปที่ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆ การปรับปรุงสูตร และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
* ปัญหาอื่นๆ – อาทิ แนวโน้มการออกใบอนุญาตเทคโนโลยี และผลกระทบของราคาโลหะ เป็นต้น

บทวิเคราะห์เทคโนโลยีโพลีโอเลฟินของเน็คแซนท์เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆที่กังวลกับความสามารถในการแข่งขันของตนเอง ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ประกอบด้วยการเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่อเทคโนโลยี การอธิบายการยกระดับและการพัฒนาล่าสุดของแต่ละเทคโนโลยี ทั้งนี้ เราขอให้เจ้าของเทคโนโลยีรายใหญ่ทบทวนและอัพเดทข้อมูลมาโดยตลอด ดังนั้นข้อมูลเทคโนโลยีทั้งหมดจึงผ่านการอัพเดทข้อมูลล่าสุดแล้วและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน POPS Technology Review ประจำปี 2554 ได้ที่ http://www.chemsystems.com/reports/index.cfm?catID=1&yearnum=2011 หรือติดต่อ พอล วิลบอร์น (Paul Willbourne) ที่หมายเลขโทรศัพท์ +44 20 7950 1599 หรืออีเมล pwillbourne@nexant.com

เกี่ยวกับ เน็คแซนท์
เน็คแซนท์ น ำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้านพลังงานที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงกระบวนการทางธุรกิจสาธารณูปโภคและการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสมาร์ทกริด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาและทำการตลาดโซลูชั่นเทคโนโลยีมากมาย อาทิ TrakSmart, TradeAllyTM, HEDGE และ COMET ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ค้าปลีก สามารถบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในระบบส่งไฟฟ้าได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัททำงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วกว่า 3,000 งาน ในกว่า 100 ประเทศ ผ่านสำนักงาน 31 สาขาในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีการนำซอฟต์แวร์ของบริษัทไปใช้ในศูนย์ควบคุมสาธารณูปโภคกว่า 120 แห่งทั่วโลก ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายใหญ่ ผู้บริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้า บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ทั้งนี้ Nexant(R), TrakSmart(R), TradeAllyTM, HEDGE(R) และ COMET(R) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nexant, Inc.

&nb sp; ติดต่อ:
เน็คแซนท์ อิงค์
บ๊อบ เบอร์เด็ตต์ (Bob Burdett)
โทร: +1-415-369-1114เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode