กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1217 คน)
PKST.

             เย็นวันนี้ ( 30 มกราคม 2555) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ รักษาการในตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนฯ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการ ก.พ.,ฯลฯ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2555 รวมถึงสรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โครงการสรรหาผู้บริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือรางวัลครุฑทองคำ ฯลฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของข้าราชการไทย.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode