กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข้อมูล)

วันที่ 2 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 533 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ กคล. แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การติดตามความคืบหน้างบเหลือจ่าย ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ที่ ศสช. ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของ กลุ่ม/ฝ่าย ในศสช. และมีการรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. ให้ที่ประชุมทราบ
               ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนายจิรศักดิ์ โตรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายเชษฐ์ สิงห์โต เจ้าหน้าที่ระบบงาคอมพิวเตอร์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข้อมูล
๒ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode