กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 457 คน)

              ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์
               โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะทำงาน และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องด้วย การยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกส่งผลกระทบกับกรมประชาสัมพันธ์ ในหลายมิติ ทั้งเรื่องบุคลากร พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งผลกระทบต่อโครงสร้างภารกิจของ กรมประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้การดำเนินการเรื่องการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
               ทั้งนี้ จึงมีการประชุมเพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกรมประชาสัมพันธ์ และเพื่อพิจารณา ถึง การยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังบุคลากร เรื่องงบประมาณ อาทิ ค่าไฟฟ้าที่อำนวย ความสะดวกในพื้นที่ สปข.๑-๘ เป็นต้น และเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หลังจากการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก
 
 
 
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒๙ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode