กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมชี้แจงตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 623 คน)

                      ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดประชุมชี้แจงตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ๒๑๑A - B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               ***โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

              ***ในการนี้รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม กำหนดให้จัดการประชุุมชี้แจงปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวง เพื่อติดตามการดำเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามเกณฑ์การประเมินใหม่ รวมทั้งรับฟังนโยบายแนวทางการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน

              ***ทั้งนี้ ในการประชุมมีการตอบข้อซักถาม การชี้แจงเกณฑ์การประเมินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักโฆษก และผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งชี้แจงเรื่องการใช้งาน GNews และระบบรับส่งและรายงาน ตามที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับการดำเนินการกำหนดประเด็น รายงาน และระบบประเมินผลคุณภาพการชี้แจงของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักโฆษก เพื่อให้สามารถแสดงผลการประเมินได้แบบ Real Timeโดยผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สุดท้ายนี้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมประชุมด้วย

ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์)

ว/ด/ป. ๒๗ มิ.ย. ๖๑        
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode