กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปลื้มรางวัลข่าวสิทธิเด็ก นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรยกทีมขอดูงาน

วันที่ 28 ม.ค. 2555 )
seksun
 
คณบดีกล่าวต้อนรับ การขอดูงานกองบก.หนังสือพิมพ์ฝึกหัด ลานมะพร้าวที่คว้ารางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กปีล่าสุด ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี 
       ผศ.ดร.เสกสรร สายสีด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดเผยว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกหัด ลานมะพร้าวของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 โดยมีอาจารย์จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อ.สุพรรษา ปัญญาทอง และอ.อัจฉรา ศักยเศรษฐ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีต่อไป
      ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของม.บูรพาในครั้งนี้ การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะการปฏิบัติเป็นอย่างมาก หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีผลงานมาตลอดระยะเวลา ขอชื่นชมนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมกันทุ่มเท การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งสองแห่ง และขอให้มีความสัมพันธ์อันดีตลอดไป
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี วงศ์สุมิตร เปิดเผยว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.บูรพายินดีต้อนรับ และขอให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้มาก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของสองมหาวิทยาลัย
      ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว เปิดเผยว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ร่วมกันผลิตหนังสือพิมพ์ขึ้นมา โดยมีการประชุมกองบรรณาธิการ และแบ่งการบริหารงานเป็นหน้า โดยนักศึกษาจะต้องลงพื้นที่หาข่าว และส่งข่าวให้ทันตามกำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบ และเพิ่มประเด็นให้เพื่อให้ข่าวมีความครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้น
      สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับปรุง และพัฒนาตนเข้าสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพต่อไป.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode