กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดงานวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 380 คน)

                  กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดพิธีจัดงานวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์
              ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิธีเปิดวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันโทรทัศน์ไทยตรงกับวันที่ ๒๔ มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ เป็นวันที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เริ่มเผยแพร่ภาพออกอากาศอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวิ ช่อง ๔ ตั้งอยู่ที่บางขุนพรหม เกิดจากกรมโฆษณาการ (ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์) เสนอต่อรัฐบาลว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีเทเลวิชั่น จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ณ ขณะนั้น) จึงสั่งการกรมประชาสัมพันธ์ศึกษาและจัดตั้งเทเลวิชั่น ใน พ.ศ. ๒๔๙๓
               ทั้งนี้ ในการจัดพิธีเปิดวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ถึงรากฐานประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย และเพื่อเผยแพร่ผลงาน เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ให้สังคมได้ประจักษ์และชื่นชมในฐานะองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนของรัฐอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาการของโทรทัศน์จากจุดเริ่มต้นในระบบอนาล็อกจนกระทั้งพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode