กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)

               กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทในการเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" และมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ศสช. ชั้น ๑๐ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์ ด้วย
               กรมประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน กับ กรมการปกครอง เพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลสำหรับการให้บริการของกรมประชาสัมพันธ์ แทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว บุคลากรของ กรมประชาสัมพันธ์จำต้องมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน
               ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (Thailand ๔.๐) เรื่องการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วในระบบราชการ เพื่อเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ในการรับบริการจากภาครัฐ อีกด้วย
 
 
 
ภาพ/ข่าว ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๑๘ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode