กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 )

              กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเหล่าผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
              ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมการประชุมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "จริยธรรมองค์การ" จาก ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อดีตรองประธานศาลฎีกาและประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับฟัง การเสวนา เรื่อง "กรมประชาสัมพันธ์ ก้าวทันทุจริต" โดยได้รับเกียรติจาก นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการประชุมยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อยกร่างมาตรการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
 
 
ภาพข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป.  ๑๘ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode