กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
สมาคมศูนย์กลางการค้าโลกเผยรายงานฉบับแรก พบปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองต่าง ๆ กลายเป็นศูนย์กลางเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 )
IQML
 
 รายงาน Trade and Investment Report พบว่า เครือข่าย ทุนมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน เป็นปัจจัยสำคัญในเมืองที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

          สมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Centers Association หรือ WTCA) ได้เปิดตัวรายงานฉบับแรกของสมาคมในชื่อ "WTCA Trade & Investment Report: Global Connections, Local Growth" ในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวที่สำนักงาน Foreign Policy (FP) Group Offices รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับ FP Analytics และเผยให้เห็นว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในอยู่ทุกวันนี้ เมืองต่าง ๆ จะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ หากให้ความสำคัญกับเครือข่ายผู้ถือผลประโยชน์ ทุนมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน

          รายงานดังกล่าวระบุว่า 71% ของสมาชิก WTCA ที่ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่า การค้าและการลงทุนจะเกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ โดยการลงทุนจะถูกหยุดไว้ชั่วคราว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สำหรับการค้นพบอื่น ๆ ประกอบด้วย

          - เมืองที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ก่อให้เกิดเมืองไร้พรมแดน: การจับมือเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระหว่างผู้ถือผลประโยชน์ในท้องถิ่นกับผู้ถือผลประโยชน์ทั่วโลกนั้น เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเมืองที่กำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และกำลังมองหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ให้กับธุรกิจในท้องถิ่น เมืองที่มีสมาชิก WTCA รวมอยู่ด้วยเฉลี่ยแล้วสามารถดึงดูด FDI ต่อหัวได้มากกว่าถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับตัวเลขเฉลี่ยของทั้งประเทศ และส่งออกสินค้าได้มากกว่าถึง 1.55 เท่าต่อหัวเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ จุดหมายปลายทางของ FDI ที่กำลังเฟื่องฟูเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างงานด้วย โดยแต่ละปี FDI ทุก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5%

          - เครื่องบิน สมอง และการเชื่อมต่อ: โครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง แรงงานทักษะ และการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สร้างความแตกต่างและความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ โดยผู้โดยสารทุก 1,000 รายที่เดินทางผ่านสนามบินแห่งหนึ่ง อาจส่งผลให้ GDP ในท้องถิ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี FDI ไหลเข้าเพิ่มขึ้น 3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ หากประชากรของเมืองหนึ่งมีพลเมืองผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1,000 รายแล้ว FDI ไหลเข้าเมืองนั้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.81 แสนดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเมืองที่มีอัตราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (น้อยกว่า 54.5%) เมื่ออัตราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% แล้ว ก็น่าจะส่งผลให้อัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นกว่า 0.5%

          - บริษัทขนาดเล็กคือธุรกิจขนาดใหญ่: ธุรกิจกลุ่ม SME มีบทบาทขับเคลื่อนการเติบโตและการจ้างงานในท้องถิ่น คิดเป็น 50-60% ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และคิดเป็น 70% ของตำแหน่งงานในกลุ่ม OECD อย่างไรก็ดี สัดส่วนของธุรกิจ SME ที่ทำการค้ากับต่างประเทศนั้นมีไม่ถึง 10% ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้านั้น มีความสำคัญต่อการปลดล็อกศักยภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเมืองต่าง ๆ

          สกอตต์ เฟอร์กูสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WTCA กล่าวว่า "ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของ WTCA ไม่เพียงมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นของพวกเขาอยู่ในมือเท่านั้น หากแต่ยังสามารถส่งต่อข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนการค้าและการลงทุนขยายตัวออกไปได้อีก เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของเราได้เปิดโอกาสให้สมาชิกช่วยรวบรวมเมืองต่าง ๆ ที่สมาชิกตั้งอยู่เข้าด้วยกันเป็นตลาดระหว่างประเทศ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ ผ่านการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, การเพิ่มปริมาณการส่งออก และการสร้างตำแหน่งงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น"

          สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.WTCAReports.org 

          ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
          Alex Brown
          World Trade Centers Association
           abrown@wtca.org 
          +1 212 432 2605

          Andrea Mencia
          World Trade Centers Association
           amencia@wtca.org 
          +1 212 432 2644

          Sara Stephens
          Allison+Partners
           sara@allisonpr.com 
          +1 908 347 5469

          เกี่ยวกับรายงานการค้าและการลงทุนประจำปี 2561 ของ WTCA
          รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (WTCA) และเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในระดับเมือง[1] ตลอดจนการสำรวจความเห็นและการสัมภาษณ์สมาชิกของ WTCA ทั่วโลก โดยเมืองที่มีสมาชิก WTCA ตั้งอยู่นั้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันมากกว่า 26.7 ล้านล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 35% ของ GDP ทั่วโลก[2] ทั้งยังเป็นบ้านของประชากรเกือบ 1 พันล้านคน รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายศูนย์กลางการค้าโลก (WTCs) ในกว่า 300 เมืองและในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่เศรษฐกิจทั่วโลกนำมาใช้ในการสร้างการค้าและการลงทุนระดับท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางอันสร้างสรรค์ที่ WTCs และเมืองต่าง ๆ กำลังร่วมกันปูทางไปสู่ "ดุลยภาพใหม่" หรือ "New Normal" เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระดับโลก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของท้องถิ่น

          เกี่ยวกับสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก
          สมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Centers Association หรือ WTCA) เป็นเครือข่ายขององค์กรและธุรกิจมากกว่า 300 รายในเกือบ 100 ประเทศ ที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "World Trade Center" และ "WTC" ทางสมาคม WTCA มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกในการนำชื่อแบรนด์เหล่านี้ไปใช้กับทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ อาคารสถานประกอบการ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ทางด้านการค้าที่สมาชิกเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เป้าหมายของสมาคม WTCA คือเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญเติบโตมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนทั่วโลก ผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรม โครงการ และทรัพยากรอันแข็งแกร่งที่ทางสมาคมนำเสนอให้กับสมาชิก รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wtca.org 

          [1] ข้อมูลระดับเมืองของ WTCA ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI inflows), การส่งออก, การจ้างงาน, จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมือง, การจราจรทางอากาศ, ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการศึกษา โดยการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศนั้นหมายถึงการลงทุนใหม่ ซึ่งไม่รวมการซื้อและควบรวมกิจการ เนื่องจากไม่มีการติดตามและรายงานข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

          [2] ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ 225 เมืองที่สามารถเก็บข้อมูลมาได้

          โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/704442/World_Trade_Centers_Association_Logo.jpg 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode