กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการทุนชุมชนแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 26 ม.ค. 2555 )
 
โครงการทุนชุมชนแก้จนคนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดชั้น ๒ จังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดพิธีเปิด Kick OFF โครงการทุนชุมชนแก้จนคนขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รายได้ตำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๑๔๘ ตำบล ๑,๘๘๗ ครัวเรือน ควรสงคราะห์ ๘๐๑ ครัวเรือน สามารถพัฒนาตนเองได้ ๑,๐๐๘ ครัวเรือน เสียชีวิต/บวช/ย้าย/หายจน ๑๕๙ ครัวเรือน เมื่อทุกภาคส่วนมีโครงการ/กิจกรรมไปช่วยเหลือ สนับสนุนครัวเรือนยากจนต่อไป ปี ๒๕๕๕ ที่มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายควรสงเคราะห์มี คนพิการ ๗๐ คน ผู้สูงอายุ ๗๑๒ คน ป่วย ๑๖ คน และทุนการศึกษา ๓ คน ส่วนการสนับสนุนครัวเรือนยากจนและประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๕ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้พิจารณาครัวเรือนยากจนและผู้ประสบภัย ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖ อำเภอ ๗๗๔ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทรวม ๗๗๔,๐๐๐ บาทและจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ /๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode