กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)จากภูฏานมายังจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 ม.ค. 2555 )
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)จากราชอาณาจักรภูฏานมายังจังหวัดขอนแก่น การอัญเชิญจังหวัดขอนแก่นพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากราชอาณาจักรภูฏานมายังจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศ ภูฏาน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้พุทธสาสนิกชนได้สักการะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอัญเชิญมาประดิษฐานที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ความเป็นมาของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เดเชอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฎานทรงพระราชทานให้อัญเชิญพระทันตธาตุของพระกัสปะพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ที่ประดิษฐานไว้ในพระราชวังมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลังจากที่คนไทยต้องเผชิญหับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการอันเชิญพระทันตธาตุให้พี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคในสักการบูชาใน ๓ จังหวัด(นอกเขตกรุงเทพมหานครคือ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนฟัน ของพระกัสปะพุทธเจ้า มีองค์เดียวอายุ ๓,๐๐๐ ปี เป็นสิ่งมงคลคู่บ้านคู่เมืองภูฎานเทียบกับพระแก้วมรกตของไทย โดยกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น พิธีต้อนรับและอันเชิญพระทันตธาตุ ขบวนอันเชิญโดยงานนี้จังหวัดขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ ประดับตกแต่งรถขบวนอัญเชิญสวยงาม โปรยข้าวตอกดอกไม้ ตามด้วยขบวนคณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ขบวนเชิดสิงห์โต เริ่มจากศาลหลักเมืองยายังสนามหน้าหน้าศาลากลาง พิธีบูชาพระทันตธาตุ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทุกวันเวลา ๐๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๓.๐๐ และ๑๙ .๐๐ พิธีสวดสักการะพระทันตธาตุ โดยคณะสงฆ์จากภูฎาน เวลา ๑๗.๐๐ น พิธีเจริญพระพุทธมนต์สักการะพระทันตธาตุ โดยคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีเวียนเทียนใหญ่เพื่อสักกาการะบูชาพระทันตธาตุ วันที่ ๓๐ มกราคม ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๘.๐๐ น ประชาชนเข้าสักการบูชาพระทันตธาตุ ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น- ๒๑ .๐๐ น วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พิธีอัญเชิญพระทันธาตุกลับกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ) เพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการปฏิบัติธรรมและโรงทานตลอดงาน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode