กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 532 คน)

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และนายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม เลขานุการกรม พร้อมคณะของกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าพบ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอคำแนะนำ ในการบูรณะ "รูปเคารพ" ประจำกรมประชาสัมพันธ์ "พระอินทร์ เป่าสังข์" ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการดำเนินการปรับปรุงให้มีลักษณะรูปแบบดั้งเดิม ที่มีความงดงาม ความละเอียดและความประณีต ให้คงไว้ซึ่งศิลปะที่บรรพชนของกรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างไว้ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับความเมตตาจากอธิบดีกรมศิลปากร ในการที่จะดำเนินการปรับปรุง "พระอินทร์ เป่าสังข์" ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรมประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในลักษณะที่มีเอกลักษณ์งดงามดังเดิม ในการนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ได้สั่งการให้ ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชำนาญในการดูแลบูรณะศิลปวัตถุโบราณ เพื่อเข้ามาดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบแบบแผนและมีความถูกต้องตามองค์ประกอบทางด้านศิลปะ และที่สำคัญ เมื่อดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ให้คำแนะนำว่า สมควรที่จะมีการดำเนินการ จัดทำพิธีบวงสรวง โดยใช้พราหมณ์หลวง ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode