กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานสัมมนา “Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” ณ ห้องสัมมนา เลอ โลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ศสช. ภาพ/ข่าว)

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 710 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               งานสัมมนา "Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” จัดขึ้นโดย โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์การพัฒนา Big Data ในองค์กรและระดับประเทศ ทั้งนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนา และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนา เลอ โลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
               การสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมายในการพัฒนา Big Data และสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสมารถศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาจากภาคเอกชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานราชการ ในการวางแผนและพัฒนา Big Data ในองค์กรพร้อมสนับสนุนการจัดทำ Big Data ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายถุชงพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยาย "นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนา Big Data ของประเทศ” นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นายเจสัน ซู Cloud Architect บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และนายโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต Senior System Engineer, Account SE-ROIC and Thailand DellEMC บรรยาย "Infra as a Service for Big Data สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Big Data มาร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช. ภาพ/ข่าว
๗ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode