กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 428 คน)

               ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม        นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และ ดร.จรูญ ไชยศร     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอุปนายก รวมทั้ง นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์    เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๑B  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้ด้วย
               ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ การแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องของจำนวนสมาชิก และฐานะการเงินสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทรวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องการดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร” ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๖๑ อีกทั้ง ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงการเตรียมการเปิดอบรม หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๒ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับกระบวนการตลาดและกลยุทธ์เชิงธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในแบบสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์การ และเป็นการสร้างเครือข่าย   การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกันภาพ,ข่าว. ศสช. (เชษฐ์)
ว.ด.ป. ๗ มิ.ย. ๖๑
 
  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode