กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
NW Bio เตรียมอภิปรายข้อมูลระหว่างการทดลองระยะที่ 3 ในห้องประชุมย่อย Industry Theater Session ที่งาน ASCO ประจำปีนี้

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 )
 
Northwest Biotherapeutics (OTCQB: NWBO) (NW Bio) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพัฒนาวิธีทางภูมิคุ้มกันบำบัด DCVax(R) เพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดเป็นก้อน ประกาศว่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 16.15 น. ตามเขตเวลาตอนกลางของสหรัฐ ในห้องประชุมย่อย Industry Expert Theater ที่การประชุม ASCO Conference ภายในโถงนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมแมคคอร์มิกเพลซ นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ดร. มาร์นิกซ์ แอล. บอช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ NW Bio จะอภิปรายข้อมูลบางส่วน (interim data) ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม จากการทดลอง DCVax(R)-L ระยะที่ 3 เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดไกลโอบลาสโตมาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก (newly diagnosed)

          นอกจากนี้ ถ้าเวลาอำนวย แพทย์และผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาและรอดชีวิตมาแล้วหลายปี อาจร่วมเผยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับ DCVax-L ด้วยเช่นกัน

          ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลของดร. บอช จะมีการถ่ายทอดทางเว็บแคสต์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nwbio.com) ภายใต้หัวเรื่อง "Most Recent Presentations" เมื่อการเตรียมการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าเว็บแคสต์ดังกล่าวจะเปิดให้รับชมภายหลังการนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท การนำเสนอข้อมูลการทดลองนี้ไม่ใช่การนำเสนออย่างเป็นทางการของงาน 2018 ASCO Annual Meeting กล่าวคือไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย ASCO หรือ Conquer Cancer Foundation รวมทั้งไม่ใช่การนำเสนอผลงานที่ได้รับการรับรอง CME

          เกี่ยวกับ Northwest Biotherapeutics

          Northwest Biotherapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งใช้ระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลเพื่อการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการรักษาในปัจจุบัน โดยไม่ออกฤทธิ์เป็นพิษเมื่อทำการรักษาร่วมกับเคมีบำบัด และคุ้มค่ากับการรักษา ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป บริษัทมีเทคโนโลยีฐานที่กว้างขวางสำหรับการพัฒนาวัคซีน DCVax(R) จากเซลล์เดนไดรติก (dendritic cell) โดยโครงการที่สำคัญที่สุดของบริษัทในขณะนี้คือการทดลอง Phase III ในผู้ป่วยจำนวน 331 คนที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์เม (Glioblastoma multiforme หรือ GBM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงที่สุดและร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และถือเป็นโรคที่พบได้น้อย หรือ "โรคกำพร้า" (orphan disease) นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการทดลอง DCVax-Direct ใน Phase I/II สำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนทึ่สามารถผ่าตัดได้ทุกชนิด ทั้งนี้ บริษัทได้เสร็จสิ้นการทดลองในส่วน Phase I ในผู้ป่วย 40 คน และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทดลองในส่วน Phase II โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ทำการทดลอง DCVax-L ใน Phase I/II สำหรับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

          คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

          ข้อความที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยใช้ DCVax และการทดลองทางคลินิกในอนาคต ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ภายใต้คำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำต่าง ๆ เช่น "คาด" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "ออกแบบ" "วางแผน" "ดำเนินต่อ" "อาจ" "จะ" "คาดหวัง" และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีปัจจัยสำคัญจำนวนหนึ่งที่อาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์เอาไว้ อาทิ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทำการทดลองทางคลินิกให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทางคลินิก, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตรงตามกำหนดเวลาของบุคคลที่สาม, ความเสี่ยงในประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้หรือไม่, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติม, และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC สุดท้ายนี้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงข้างต้น หรือไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อ SEC ซึ่งปัจจัยที่ไม่ได้กล่าวถึงดังกล่าวอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์มากเกินควร บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ ๆ เหตุการณ์ในอนาคต หรือความคืบหน้าใด ๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode