กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 25 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 

 ที่โรงแรมฟอร์ล่าฮิล รีสอร์ท นายชัยภัทร หิรัญยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น /ผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะหน่วยทหารพรานในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง เป็นการบูรณาการงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย ของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล รองนายกฯ ในพื้นที่ 14 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 100 คน เป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของหน่วยทหารพรานในพื้นที่ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนสามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลยต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode