กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อาชีวศึกษาเลย จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 25 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา ต้านยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำการศึกษาปี ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดยมีนางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒,๐๐๐ คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ พัฒนาส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกัน กีฬาทั้งหมดมี ๕ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ชักคะเย่อและกีฬาประเภทลู่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode