กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เรือนจำจังหวัดเลยฝึกวิชาชีพเย็บปักถักทอด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย

วันที่ 25 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวิชาชีพ เย็บปัก ถัก ทอผ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย ที่แดนหญิงเรือนจำจังหวัดเลย ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้กรมราชทัณฑ์ ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยมาปฏิบัติให้เกิดผล เชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่มาให้ความรู้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ, สนองนโยบายดังกล่าว เรือนจำจังหวัดเลยจึงจัดทำโครงการฝึกวิชาชีพ เย็บปักถักทอผ้า ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย ประจำปี งบประมาณ 2555 เพื่อพัฒนาทักษะผู้ต้องขังให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดทั้งอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีภายหลังพ้นโทษ ให้ผู้ต้องขังสามารถปรับทัศนคติ และพฤติกรรม มีความความเป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคม หรือท้องถิ่นของตนได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode