กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
รัฐบาลไทยมั่นใจ พร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

        นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด  เปิดเผยว่า บริษัท คิงส์เกตฯ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) ในกรณีพิพาทกับราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองทองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย หรือ TAFTA ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ นั้น

การยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) นี้ เป็นขั้นตอนปกติในชั้นแรกของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และถือเป็นเพียงการใช้สิทธิของบริษัท คิงส์เกตฯ ภายใต้ TAFTA เท่านั้น ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด ระหว่างนี้คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องรวบรวมข้อมูลและพิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียดจากทั้งสองฝ่าย ก่อนมีคำตัดสินชี้ขาดต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา โดยระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ คู่กรณียังสามารถหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันได้

รัฐบาลได้เตรียมการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เป็นต้น และที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล เพื่อจัดเตรียมแนวทางการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรัดกุม เป็นเอกภาพ  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อประเทศชาติ ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ 

จึงขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และมั่นใจว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยเป็นมาตรการที่ถูกต้อง สมควรแก่เหตุ ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ บริษัท คิงส์เกตฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อัคราฯ ซึ่งประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์  ที่ผ่านมาประชาชนมีการร้องเรียนและคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำมาเป็นเวลานาน ว่าอาจส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อน เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในระยะยาว เป็นเหตุให้มีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๗๒/๒๕๕๙ ระงับการอนุญาตและการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไว้ก่อน บริษัท คิงส์เกตฯ จึงใช้สิทธิตาม TAFTA ขอเจรจากับรัฐบาลไทย แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงใช้สิทธิในการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของการยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) ในครั้งนี้

         ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode