กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบ เรื่องนโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ กคล. แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และมีการรายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ศสช. ให้ที่ประชุมทราบ
                ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลมงกุฎราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเลิศ มีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ให้กับนายพลี อุดมพรมนตรี และนางสาวภิญญา แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข้อมูล
๓๑ พ.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode